rentré v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rentré v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rentré (rentrée) [ʀɑ̃tʀe] GLAG pp

rentré → rentrer

II.rentré (rentrée) [ʀɑ̃tʀe] PRID

III.rentré SAMOST m

IV.rentrée SAMOST ž

1. rentré:

V.rentré (rentrée) [ʀɑ̃tʀe]

glej tudi rentrer

II.rentrer [ʀɑ̃tʀe] GLAG nepreh. + v être

III.rentrer [ʀɑ̃tʀe]

I.rentre-dedans <pl rentre-dedans> [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang SAMOST m

II.rentre-dedans [ʀɑ̃tdədɑ̃] slang PRID inv

II.rentrer [ʀɑ̃tʀe] GLAG nepreh. + v être

III.rentrer [ʀɑ̃tʀe]

Prevodi za rentré v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rentré v slovarju PONS

Prevodi za rentré v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rentrer [ʀɑ̃tʀe] GLAG nepreh. +être

II.rentrer [ʀɑ̃tʀe] GLAG preh. +avoir

Individual translation pairs

Prevodi za rentré v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rentré Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

à peine rentré, il ...
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文