repartie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za repartie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

repartie, répartie [ʀepaʀti] SAMOST ž

I.repartir [ʀ(ə)paʀtiʀ] GLAG preh.

II.repartir [ʀ(ə)paʀtiʀ] GLAG nepreh.

1. répartir (distribuer):

II.se répartir GLAG povr

Prevodi za repartie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

repartie v slovarju PONS

Prevodi za repartie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

repartie, répartie [ʀepaʀti] SAMOST ž

repartir [ʀ(ə)paʀtiʀ] GLAG nepreh. +être

Individual translation pairs

Prevodi za repartie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

repartie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文