reportée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reportée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.reporter1 [ʀ(ə)pɔʀte] GLAG preh.

II.se reporter GLAG povr

reporter2 [ʀ(ə)pɔʀtɛʀ] SAMOST m

reporter-cameraman <pl reporters-cameramen> [ʀ(ə)pɔʀtɛʀkameʀaman, mɛn] SAMOST m

reporter-photographe <pl reporters-photographes> [ʀ(ə)pɔʀtɛʀfɔtɔɡʀaf] SAMOST m

Prevodi za reportée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reportée v slovarju PONS

Prevodi za reportée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za reportée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reportée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文