reprennent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reprennent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

2. reprendre:

4. reprendre (recommencer):

II.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.se reprendre GLAG povr

glej tudi bête

I.bête [bɛt] PRID

II.bête [bɛt] SAMOST ž

III.bête [bɛt]

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL

IV.bête [bɛt]

Prevodi za reprennent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reprennent v slovarju PONS

Prevodi za reprennent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za reprennent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reprennent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文