repris v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za repris v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

repris <pl repris> [ʀ(ə)pʀi] SAMOST m

I.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

2. reprendre:

4. reprendre (recommencer):

II.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.se reprendre GLAG povr

glej tudi bête

I.bête [bɛt] PRID

II.bête [bɛt] SAMOST ž

III.bête [bɛt]

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL

IV.bête [bɛt]

Individual translation pairs

Prevodi za repris v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

repris v slovarju PONS

Prevodi za repris v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG povr

repris de justice [ʀ(ə)pʀid(ə)ʒystis] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za repris v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

repris Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文