reprise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reprise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reprise [ʀ(ə)pʀiz] SAMOST ž

4. reprise:

I.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

2. reprendre:

4. reprendre (recommencer):

II.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.se reprendre GLAG povr

glej tudi bête

I.bête [bɛt] PRID

II.bête [bɛt] SAMOST ž

III.bête [bɛt]

bête à bon Dieu ZOOL
bête à bon Dieu ZOOL
bête à concours inf
bête à cornes ZOOL
bête de somme ZOOL

IV.bête [bɛt]

Prevodi za reprise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reprise v slovarju PONS

Prevodi za reprise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reprise [ʀ(ə)pʀiz] SAMOST ž

I.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG preh.

II.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

III.reprendre [ʀ(ə)pʀɑ̃dʀ] GLAG povr

Prevodi za reprise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reprise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文