reproches v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reproches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reproche [ʀ(ə)pʀɔʃ] SAMOST m

I.reprocher [ʀ(ə)pʀɔʃe] GLAG preh.

1. reprocher (parlant de personnes):

II.se reprocher GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za reproches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reproches v slovarju PONS

Prevodi za reproches v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reproche [ʀ(ə)pʀɔʃ] SAMOST m

I.reprocher [ʀ(ə)pʀɔʃe] GLAG preh. (faire grief de)

II.reprocher [ʀ(ə)pʀɔʃe] GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za reproches v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

reproches Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文