requis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za requis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi requérir

Individual translation pairs

Prevodi za requis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

requis v slovarju PONS

Prevodi za requis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.requérir [ʀəkeʀiʀ] irr GLAG preh.

II.requérir [ʀəkeʀiʀ] irr GLAG nepreh.

Prevodi za requis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

requis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文