respect v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za respect v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.respect [ʀɛspɛ] SAMOST m (gén)

II.respects SAMOST mpl

III.respect [ʀɛspɛ]

non-respect [nɔ̃ʀɛspɛ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za respect v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

respect v slovarju PONS

Prevodi za respect v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za respect v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

respect Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文