ressemble v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ressemble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ressembler à GLAG preh. obj.indir.

1. ressembler (en parlant de personnes):

2. ressembler (en parlant de choses):

II.se ressembler GLAG povr

III.ressembler [ʀ(ə)sɑ̃ble]

glej tudi goutte, assembler

I.goutte [ɡut] SAMOST ž

1. goutte (de liquide):

II.gouttes SAMOST fpl

III.goutte [ɡut]

IV.goutte [ɡut]

II.s'assembler GLAG povr

III.assembler [asɑ̃ble]

Individual translation pairs

Prevodi za ressemble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

ressemble v slovarju PONS

Prevodi za ressemble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ressembler [ʀ(ə)sɑ̃ble] GLAG nepreh.

II.ressembler [ʀ(ə)sɑ̃ble] GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za ressemble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

ressemble Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文