ressembler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ressembler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ressembler à GLAG preh. obj.indir.

II.se ressembler GLAG povr

III.ressembler [ʀ(ə)sɑ̃ble]

glej tudi goutte, assembler

I.goutte [ɡut] SAMOST ž

1. goutte (de liquide):

II.gouttes SAMOST fpl

III.goutte [ɡut]

IV.goutte [ɡut]

II.s'assembler GLAG povr

III.assembler [asɑ̃ble]

Prevodi za ressembler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

ressembler v slovarju PONS

Prevodi za ressembler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ressembler [ʀ(ə)sɑ̃ble] GLAG nepreh.

II.ressembler [ʀ(ə)sɑ̃ble] GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za ressembler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ressembler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文