retardés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retardés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.retarder [ʀ(ə)taʀde] GLAG nepreh.

I.retardé (retardée) [ʀ(ə)taʀde] GLAG pp

retardé → retarder

II.retardé (retardée) [ʀ(ə)taʀde] PRID

glej tudi retarder

II.retarder [ʀ(ə)taʀde] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za retardés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retardés v slovarju PONS

Prevodi za retardés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za retardés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retardés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文