retenir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retenir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.retenir [ʀətniʀ, ʀtəniʀ] GLAG preh.

2. retenir lit, fig:

II.se retenir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za retenir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

retenir v slovarju PONS

Prevodi za retenir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.retenir [ʀ(ə)təniʀ, ʀət(ə)niʀ] GLAG preh.

II.retenir [ʀ(ə)təniʀ, ʀət(ə)niʀ] GLAG povr

Prevodi za retenir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retenir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文