retirer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retirer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

2. retirer (faire sortir):

to turn a cake out of a tin Brit
to turn a cake out of a pan Am

4. retirer (supprimer, enlever):

II.se retirer GLAG povr

1. retirer:

glej tudi épine

Prevodi za retirer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

retirer v slovarju PONS

Prevodi za retirer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za retirer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retirer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to take a cake out of a tin [or pan Am ]
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文