retour v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retour v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

retour [ʀ(ə)tuʀ] SAMOST m

1. retour (trajet):

2. retour (au point de départ):

3. retour (à un stade antérieur):

retour en arrière CINE, LIT
retour de flamme MOTOR fig

aller-retour <pl aller-retours ou allers-retours> [aleʀ(ə)tuʀ] SAMOST m

non-retour [nɔ̃ʀətuʀ] SAMOST m

Aide au retour Info

Prevodi za retour v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retour v slovarju PONS

Prevodi za retour v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.retour [ʀ(ə)tuʀ] SAMOST m

II.retour [ʀ(ə)tuʀ] APP

Prevodi za retour v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retour Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

retour iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

retour iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文