retourner v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retourner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.retourner [ʀ(ə)tuʀne] GLAG preh. + v avoir

II.retourner [ʀ(ə)tuʀne] GLAG nepreh. + v être

III.se retourner GLAG povr

IV.retourner [ʀ(ə)tuʀne] GLAG impers

V.retourner [ʀ(ə)tuʀne]

glej tudi plaie

plaie [plɛ] SAMOST ž

Prevodi za retourner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retourner v slovarju PONS

Prevodi za retourner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.retourner [ʀ(ə)tuʀne] GLAG preh. +avoir

II.retourner [ʀ(ə)tuʀne] GLAG nepreh. +être

III.retourner [ʀ(ə)tuʀne] GLAG povr +être

Prevodi za retourner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

retourner Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文