retrouverai v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za retrouverai v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

6. retrouver:

II.se retrouver GLAG povr

1. retrouver:

2. retrouver (être):

III.retrouver [ʀ(ə)tʀuve]

Individual translation pairs

Prevodi za retrouverai v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

retrouverai v slovarju PONS

Prevodi za retrouverai v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za retrouverai v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

retrouverai Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文