ri v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ri v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rire [ʀiʀ] SAMOST m

2. rire (s'amuser):

sans rire inf

III.se rire GLAG povr

IV.rire [ʀiʀ]

V.rire [ʀiʀ]

glej tudi vendredi

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] PRID inv

II.pince-sans-rire <pl pince-sans-rire> [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za ri v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ri v slovarju PONS

Prevodi za ri v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ri [ʀi] GLAG

ri part passé de rire

glej tudi rire

II.rire [ʀiʀ] irr SAMOST m

II.rire [ʀiʀ] irr SAMOST m

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] SAMOST mf inv

II.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] PRID inv

Individual translation pairs

Prevodi za ri v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

ri Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文