ridicule v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ridicule v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ridicule [ʀidikyl] PRID

II.ridicule [ʀidikyl] SAMOST m

III.ridicules SAMOST mpl

IV.ridicule [ʀidikyl]

Individual translation pairs

Prevodi za ridicule v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ridicule v slovarju PONS

Prevodi za ridicule v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ridicule [ʀidikyl] PRID

II.ridicule [ʀidikyl] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ridicule v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ridicule Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文