rire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.rire [ʀiʀ] SAMOST m

1. rire (éclat):

1. rire (s'esclaffer):

2. rire (s'amuser):

III.se rire GLAG povr

IV.rire [ʀiʀ]

V.rire [ʀiʀ]

glej tudi vendredi

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] PRID inv

II.pince-sans-rire <pl pince-sans-rire> [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za rire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

rire v slovarju PONS

Prevodi za rire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.rire [ʀiʀ] irr SAMOST m

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] SAMOST mf inv

II.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] PRID inv

Individual translation pairs

Prevodi za rire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

rire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文