risque v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za risque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

risque [ʀisk] SAMOST m

1. risque (danger):

high-risk épith

risqué (risquée) [ʀiske] PRID

II.risquer de GLAG preh. obj.indir.

III.se risquer GLAG povr

V.risquer [ʀiske]

capital-risque <pl capital-risque> [kapitalʀisk] SAMOST m

I.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] PRID

II.risque-tout, risquetout <pl risque-tout, risquetouts> [ʀiskətu] SAMOST mf

Prevodi za risque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

risque v slovarju PONS

Prevodi za risque v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

risque [ʀisk] SAMOST m

risqué(e) [ʀiske] PRID (hasardeux)

risque-tout [ʀiskətu] SAMOST mf inv

Prevodi za risque v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

risque Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文