rouler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rouler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

2. rouler (avancer sur des roues):

ça roule inf! (c'est entendu) fig

3. rouler (conduire):

rouler à 20 km/h
let's go! inf

III.se rouler GLAG povr

IV.rouler [ʀule]

glej tudi tombeau, mousse

tombeau <pl tombeaux> [tɔ̃bo] SAMOST m

I.mousse [mus] SAMOST m NAUT

II.mousse [mus] SAMOST ž

III.mousse [mus]

IV.mousse [mus]

Individual translation pairs
rouler un palot à qn slang

Prevodi za rouler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rouler v slovarju PONS

Prevodi za rouler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.rouler [ʀule] GLAG povr (se vautrer)

Prevodi za rouler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rouler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文