routes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za routes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi Bison Futé

I.router [ʀute] GLAG preh.

II.router [ʀute] SAMOST m a. routeur INFOR

route [ʀut] SAMOST ž

4. route (parcours):

route lit, fig
have a good journey! Brit

Fraze:

trunk road Brit
trunk road Brit
A road Brit
route du rhum SPORT
route de la soie HIST

glej tudi Routes

rail-route [ʀɑjʀut] PRID inv

grand-route <pl grand-routes> [ɡʀɑ̃ʀut] SAMOST ž

Prevodi za routes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

routes v slovarju PONS

Prevodi za routes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

route [ʀut] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za routes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

routes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文