ruer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ruer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se ruer GLAG povr

III.ruer [ʀɥe]

Individual translation pairs

Prevodi za ruer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ruer v slovarju PONS

Prevodi za ruer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ruer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ruer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文