rues v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rues v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rue [ʀy] SAMOST ž

II.se ruer GLAG povr

III.ruer [ʀɥe]

grand-rue <pl grand-rues> [ɡʀɑ̃ʀy] SAMOST ž

Prevodi za rues v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rues v slovarju PONS

Prevodi za rues v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rue [ʀy] SAMOST ž

grand-rue <grand-rues> [gʀɑ̃ʀy] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za rues v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rues Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

rues iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za rues v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文