rythme v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rythme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rythme [ʀitm] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za rythme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rythme v slovarju PONS

Prevodi za rythme v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rythme [ʀitm] SAMOST m

rythmé [ʀitme] PRID

rythmer [ʀitme] GLAG preh. (cadencer)

Individual translation pairs

Prevodi za rythme v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

rythme Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文