s'attaquer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za s'attaquer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.s'attaquer GLAG povr

contre-attaquer, contrattaquer [kɔ̃tʀatake] GLAG nepreh.

Prevodi za s'attaquer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

s'attaquer v slovarju PONS

Prevodi za s'attaquer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

contre-attaquer [kɔ̃tʀatake] GLAG nepreh.

Prevodi za s'attaquer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

s'attaquer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文