s'exposer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za s'exposer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'exposer GLAG povr

sous-exposer [suzekspoze] GLAG preh. PHOT

Individual translation pairs

Prevodi za s'exposer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
exposer (to à)

s'exposer v slovarju PONS

Prevodi za s'exposer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za s'exposer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

s'exposer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文