s'intéresse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za s'intéresse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] GLAG pp

intéressé → intéresser

II.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] PRID

III.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] SAMOST m (ž)

glej tudi intéresser

II.s'intéresser GLAG povr

II.s'intéresser GLAG povr

Prevodi za s'intéresse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
intéressé/-e m/ž

s'intéresse v slovarju PONS

Prevodi za s'intéresse v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.intéressé(e) [ɛ̃teʀese] PRID

II.intéressé(e) [ɛ̃teʀese] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za s'intéresse v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

s'intéresse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文