sécurité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sécurité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sécurité [sekyʀite] SAMOST ž

glej tudi Sécurité sociale

Sécurité sociale Info

Prevodi za sécurité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sécurité v slovarju PONS

Prevodi za sécurité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sécurité [sekyʀite] SAMOST ž

Sécurité [sekyʀite] SAMOST ž

Prevodi za sécurité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sécurité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

sécurité iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

sécurité iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文