sélecteur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sélecteur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sélec|teur (sélectrice) [selɛktœʀ, tʀis] PRID

II.sélec|teur SAMOST m

III.sélec|teur (sélectrice) [selɛktœʀ, tʀis]

Individual translation pairs

Prevodi za sélecteur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sélecteur v slovarju PONS

Prevodi za sélecteur v slovarju angleščina»francoščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文