série v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za série v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

série [seʀi] SAMOST ž

glej tudi grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRID

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SAMOST m (ž)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] PRIS

IV.grand SAMOST m

V.en grand PRIS

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

I.hors-série <pl hors-série, hors-séries> [ˈɔʀseʀi] PRID

II.hors-série <pl hors-série, hors-séries> [ˈɔʀseʀi] SAMOST m

Prevodi za série v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
série ž (of de)
series RADIO, TV, LIT
series ELEC, ELECTRON

série v slovarju PONS

Prevodi za série v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

série [seʀi] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za série v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

série Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

série iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文