sœur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sœur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sœur [sœʀ] SAMOST ž

belle-sœur <pl belles-sœurs> [bɛlsœʀ] SAMOST ž

demi-sœur <pl demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za sœur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sœur v slovarju PONS

Prevodi za sœur v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sœur [sœʀ] SAMOST ž

II.sœur [sœʀ] PRID

demi-sœur <demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] SAMOST ž

belle-sœur <belles-sœurs> [bɛlsœʀ] SAMOST ž

Prevodi za sœur v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sœur Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文