sac: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sac: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sac [sak] SAMOST m

5. sac (10 francs):

sac slang
sac à dos
sac à dos
sac à dos à claie
sac à dos à claie
daysack Brit
sac à main
sac à main
kitbag Brit
sac de nœuds fig
sac d'os inf fig
sac à papier inf!
nitwit! inf
bin liner Brit
sac à puces inf
fleabag Brit inf
sac à puces inf
sac de sable CONSTR, MILIT
sac à viande inf
sac à vin inf
(old) soak inf

robe-sac <pl robes-sacs> [ʀɔbsak] SAMOST ž

cul-de-sac <pl culs-de-sac> [kydsak] SAMOST m

Prevodi za sac: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sac: v slovarju PONS

Prevodi za sac: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sac1 [sak] SAMOST m

1. sac:

handbag Brit
kitbag Brit
kit bag Am
sac à dos
sac à dos
sac à malice(s)

II.sac1 [sak] APP inv

sac2 [sak] SAMOST m (pillage)

sac-poubelle <sacs-poubelles> [sakpubɛl] SAMOST m

cul-de-sac <culs-de-sac> [kydsak] SAMOST m

Prevodi za sac: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sac: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文