sacrée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sacrée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

union sacrée [ynjɔ̃ sakʀe] SAMOST ž

I.sacré (sacrée) [sakʀe] GLAG pp

sacré → sacrer

II.sacré (sacrée) [sakʀe] PRID

III.sacré SAMOST m

IV.sacré (sacrée) [sakʀe]

V.sacré (sacrée) [sakʀe]

glej tudi sacrer

sacre [sakʀ] SAMOST m

Sacré-Cœur [sakʀekœʀ] SAMOST m REL

Prevodi za sacrée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sacrée v slovarju PONS

Prevodi za sacrée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sacré(e) [sakʀe] PRID

sacré [sakʀe] SAMOST m

sacre [sakʀ] SAMOST m

Prevodi za sacrée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sacrée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文