saint v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za saint v slovarju francoščina»angleščina

I.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t] PRID

II.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t] SAMOST m (ž)

III.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t]

IV.saint (sainte) [sɛ̃, sɛ̃t]

glej tudi vouer, prêcher

II.se vouer GLAG povr

III.vouer [vwe]

III.prêcher [pʀeʃe]

saint-honoré <pl saint-honoré> [sɛ̃tɔnɔʀe] SAMOST m GASTR

saint-glinglin <à la saint-glinglin> [alasɛ̃ɡlɛ̃ɡlɛ̃] PRIS inf

saint-frusquin <pl saint-frusquin> [sɛ̃fʀyskɛ̃] SAMOST m inf

saint-bernard <pl saint-bernard> [sɛ̃bɛʀnaʀ] SAMOST m

saint-cyrien <pl saint-cyriens> [sɛ̃siʀjɛ̃] SAMOST m

saint-simonisme [sɛ̃simɔnism] SAMOST m

saint-pierre <pl saint-pierre> [sɛ̃pjɛʀ] SAMOST m

saint-synode <pl saints-synodes> [sɛ̃sinɔd] SAMOST m

ventre-saint-gris [vɑ̃tʀəsɛ̃ɡʀi] MEDMET dated

saint v slovarju PONS

Prevodi za saint v slovarju francoščina»angleščina

I.saint(e) [sɛ̃, sɛ̃t] PRID

II.saint(e) [sɛ̃, sɛ̃t] SAMOST m(ž)

Saint(e) [sɛ̃, sɛ̃t] PRID

saint-cyrien(ne) <saint-cyriens> [sɛ̃siʀjɛ̃, jɛn] SAMOST m(ž):(ž)

saint-lucien(ne) [sɛ̃lysjɛ̃, ɛn] PRID

saint-frusquin [sɛ̃fʀyskɛ̃] SAMOST m inv inf

saint-glinglin [sɛ̃glɛ̃glɛ̃] SAMOST ž sans pl inf

saint-bernard <saint-bernard(s)> [sɛ̃bɛʀnaʀ] SAMOST m

saint-honoré [sɛ̃tɔnɔʀe] SAMOST m inv

sacro-saint(e) <sacro-saints> [sakʀosɛ̃, sɛ̃t] PRID iron

saint Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文