saison v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za saison v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

saison [sɛzɔ̃] SAMOST ž

morte-saison <pl mortes-saisons> [mɔʀt(ə)sɛzɔ̃] SAMOST ž

demi-saison <pl demi-saisons> [d(ə)misɛzɔ̃] SAMOST ž

arrière-saison <pl arrière-saisons> [aʀjɛʀsɛzɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za saison v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

saison v slovarju PONS

Prevodi za saison v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

saison [sɛzɔ̃] SAMOST ž

demi-saison <demi-saisons> [d(ə)misɛzɔ̃] SAMOST ž

arrière-saison <arrière-saisons> [aʀjɛʀsɛzɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za saison v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

saison Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文