salades v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za salades v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

salade [salad] SAMOST ž

Prevodi za salades v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

salades v slovarju PONS

Prevodi za salades v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za salades v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

salades Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

a likely story! iron
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文