salle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za salle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

salle [sal] SAMOST ž

1. salle (pièce):

2. salle (spectateurs):

drill hall Brit
cinema Brit
salle de police MILIT
salle de régie CINE, THEAT
cinema Brit
theatre Brit
theatre Brit
cinemas Brit

arrière-salle <pl arrière-salles> [aʀjɛʀsal] SAMOST ž

Prevodi za salle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

salle v slovarju PONS

Prevodi za salle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

salle [sal] SAMOST ž

1. salle (pièce):

Prevodi za salle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

salle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文