sauver v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sauver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. sauver:

II.se sauver GLAG povr

III.sauver [sove]

Prevodi za sauver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

sauver v slovarju PONS

Prevodi za sauver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za sauver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

sauver Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文