savez v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za savez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.savoir [savwaʀ] SAMOST m

1. savoir (connaître):

2. savoir (être capable de):

III.se savoir GLAG povr

IV.savoir [savwaʀ] GLAG impers (pouvoir)

V.à savoir PRIS

VI.savoir [savwaʀ]

glej tudi vieillesse

savoir-faire <pl savoir-faire> [savwaʀfɛʀ] SAMOST m

savoir-vivre <pl savoir-vivre> [savwaʀvivʀ] SAMOST m

Prevodi za savez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

savez v slovarju PONS

Prevodi za savez v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

IV.savoir [savwaʀ] irr SAMOST m

savoir-vivre [savwaʀvivʀ] SAMOST m inv

savoir-faire [savwaʀfɛʀ] SAMOST m inv

Prevodi za savez v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

savez Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文