savoir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za savoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.savoir [savwaʀ] SAMOST m

1. savoir (connaître):

2. savoir (être capable de):

III.se savoir GLAG povr

IV.savoir [savwaʀ] GLAG impers (pouvoir)

V.à savoir PRIS

VI.savoir [savwaʀ]

glej tudi vieillesse

savoir-faire <pl savoir-faire> [savwaʀfɛʀ] SAMOST m

savoir-vivre <pl savoir-vivre> [savwaʀvivʀ] SAMOST m

Prevodi za savoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

savoir v slovarju PONS

Prevodi za savoir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

IV.savoir [savwaʀ] irr SAMOST m

savoir-vivre [savwaʀvivʀ] SAMOST m inv

savoir-faire [savwaʀfɛʀ] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za savoir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

savoir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文