science v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za science v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

science [sjɑ̃s] SAMOST ž

economics + v sg
biology sg
Sciences Po inf UNIV

glej tudi Sciences Po

science-fiction [sjɑ̃sfiksjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za science v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

science v slovarju PONS

Prevodi za science v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za science v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

science Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文