sciences v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sciences v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

science [sjɑ̃s] SAMOST ž

economics + v sg
biology sg
Sciences Po inf UNIV

glej tudi Sciences Po

science-fiction [sjɑ̃sfiksjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za sciences v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

sciences v slovarju PONS

Prevodi za sciences v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za sciences v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sciences Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

D.Sc.
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文