secret v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za secret v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.secr|et (secrète) [səkʀɛ, ɛt] PRID

II.secr|et SAMOST m

3. secret (discrétion):

III.secr|et (secrète) [səkʀɛ, ɛt]

glej tudi tombe

Prevodi za secret v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

secret v slovarju PONS

Prevodi za secret v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

secret [səkʀɛ] SAMOST m

secret (-ète) [səkʀɛ, -ɛt] PRID

Prevodi za secret v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

secret Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文