serpent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za serpent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

serpent [sɛʀpɑ̃] SAMOST m

Serpent [sɛʀpɑ̃] m ASTRON

Prevodi za serpent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serpent v slovarju PONS

Prevodi za serpent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za serpent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serpent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

charmeur(-euse) m (ž) de serpent
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文