serrée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za serrée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. serrer (maintenir vigoureusement) personne:

II.se serrer GLAG povr

III.serrer [seʀe]

I.serré (serrée) [seʀe] GLAG pp

serré → serrer

II.serré (serrée) [seʀe] PRID

III.serré (serrée) [seʀe] PRIS

glej tudi serrer

1. serrer (maintenir vigoureusement) personne:

II.se serrer GLAG povr

III.serrer [seʀe]

serre [sɛʀ] SAMOST ž

serre-livres, serre-livre <pl serre-livres> [sɛʀlivʀ] SAMOST m

serre-file <pl serre-files> [sɛʀfil] SAMOST m

serre-joint <pl serre-joints> [sɛʀʒwɛ̃] SAMOST m TECH

serre-tête <pl serre-têtes> [sɛʀtɛt] SAMOST m

Prevodi za serrée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serrée v slovarju PONS

Prevodi za serrée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

serré(e) [seʀe] PRID

III.serrer [seʀe] GLAG povr se serrer

serre [sɛʀ] SAMOST ž

serré [seʀe] PRIS

serre-tête [sɛʀtɛt] SAMOST m inv

Prevodi za serrée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serrée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文