serrés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za serrés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. serrer (maintenir vigoureusement) personne:

II.se serrer GLAG povr

III.serrer [seʀe]

I.serré (serrée) [seʀe] GLAG pp

serré → serrer

II.serré (serrée) [seʀe] PRID

III.serré (serrée) [seʀe] PRIS

glej tudi serrer

1. serrer (maintenir vigoureusement) personne:

II.se serrer GLAG povr

III.serrer [seʀe]

serre [sɛʀ] SAMOST ž

serre-livres, serre-livre <pl serre-livres> [sɛʀlivʀ] SAMOST m

serre-file <pl serre-files> [sɛʀfil] SAMOST m

serre-joint <pl serre-joints> [sɛʀʒwɛ̃] SAMOST m TECH

serre-tête <pl serre-têtes> [sɛʀtɛt] SAMOST m

Prevodi za serrés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serrés v slovarju PONS

Prevodi za serrés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.serrer [seʀe] GLAG povr se serrer

serré(e) [seʀe] PRID

serre [sɛʀ] SAMOST ž

serré [seʀe] PRIS

serre-tête [sɛʀtɛt] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za serrés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serrés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文