signaux v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za signaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sign|al <pl signaux> [siɲal, o] SAMOST m

signal de détresse AVIAT, NAUT
Individual translation pairs

Prevodi za signaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

signaux v slovarju PONS

Prevodi za signaux v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za signaux v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

signaux Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文