silence v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za silence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

silence [silɑ̃s] SAMOST m

2. silence (fait de se taire):

glej tudi or2, or1

I.or2 [ɔʀ] PRID inv

II.or2 [ɔʀ] SAMOST m

1. or (métal):

III.or2 [ɔʀ]

IV.or2 [ɔʀ]

or1 [ɔʀ] VEZNIK

2. or (introduisant un nouvel élément):

Individual translation pairs

Prevodi za silence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

silence v slovarju PONS

Prevodi za silence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

silence [silɑ̃s] SAMOST m

silence sans pl:

Individual translation pairs

Prevodi za silence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

silence Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文